GDPR, ochrana osobných údajov

GDPR, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Našim klientom ponúkame širokú škálu služieb na ochranu osobných údajov a projektov k dosiahnutia súladu s GDPR Výhodou je zjednotené právne poradenstvo a hlboké technické znalosti, komplexná znalosť zákonov, potrebné na plnenie zásad, povinností a záväzkov v oblasti ochrany osobných údajov.

  • Analýza pripravenosti na plnenie požiadaviek GDPR - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
  • Audit procesov, dokumentov a tokov dát obsahujúcich osobné údaje.
  • Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (Data Protection Impact Assessment - DPIA).
  • Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov a projekty zaručenia súladu s požiadavkami GDPR.
  • Implementácia systému riadenia osobných údajov (Personal Information Management Systems - PIMS).
  • Príprava na certifikáciu podľa ISO 27000.
Medzinárodná technická norma ISO 27000 opisuje požiadavky a poskytuje návod, ako implementovať systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).
Zavedením systému riadenia informačnej bezpečnosti bude mať organizácia dobré východiskové postavenie, aby znížila riziká a zabránila prípadným udalostiam vyplývajúcim z nedostatočných opatrení na ochranu informácií.

Plánovanie reakcie na bezpečnostné incidenty

I Vďaka efektívnemu a vopred otestovanému plánu reakcie na incidenty, bude váš podnik schopný odhaliť incidenty v skorej fáze a vytvoriť si tak účinnú obranu proti potenciálnym útokom. Súčasne bude vaša organizácia schopná minimalizovať škody vzniknuté výpadkom poskytovaných služieb, spôsobeným incidentom. Vyhnete sa tiež možným pokutám a súvisiacej negatívnej publicite.

Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti

I Ponúkame flexibilnú, nákladovo efektívnu a komplexné ponuku konzultačných služieb pre nasadenie systému riadenia bezpečnosti informácií ISO 27000, prispôsobenú na mieru potrebám podniku. Služba zahŕňa identifikáciu opatrení na zníženie rizika kybernetickej bezpečnosti a návrh akčného plánu pre bezpečnosť informácií.

Kontaktné informácie

Adresa:

Stolárska 35, 831 06 Bratislava, Slovensko

Email:

objednavky@lj.sk

Telefón:

+421 918 77 00 55

IČO:

36207799

DIČ:

SK2021580968
© Copyright L.J.Service s.r.o.

Search