Komplexné posúdenie bezpečnosti informačných systémov

Komplexné posúdenie bezpečnosti informačných systémov

Bezpečnosť prevádzkovaných informačných systémov, najmä spracúvaných informácií, je kľúčovým predpokladom úspechu každej organizácie. Audit bezpečnosti informačného systému overí vnútorné procesy a zavedené opatrenia v jednotlivých oblastiach bezpečnosti a ich súlad s medzinárodne platnými štandardami ako ISO 27001 alebo COBIT, rovnako ako aj s požiadavkami platnej národnej legislatívy.

Odborníci našej spoločnosti, ktorí sú držiteľmi medzinárodne platných a uznávaných certifikátov zabezpečia kvalitné, dôsledné a dôveryhodné posúdenie bezpečnosti informačného systému. Okrem posúdenia systému ako celku ponúkame aj audity samostatných funkčných celkov alebo jednotlivých súčastí systému, napríklad ohodnotenie bezpečnosti kľúčovej aplikácie alebo zabezpečenie sietí organizácie.

Kontaktné informácie

Adresa:

Stolárska 35, 831 06 Bratislava, Slovensko

Email:

objednavky@lj.sk

Telefón:

+421 918 77 00 55

IČO:

36207799

DIČ:

SK2021580968
© Copyright L.J.Service s.r.o.

Search